UDOSTĘPNIJ

O Jasnej Górze słyszał każdy, niemal każdy odwiedził ją chociaż raz. Ludzie przyjeżdżają do sanktuarium w Częstochowie żeby pomodlić się przed obrazem Czarnej Madonny, okrzykniętej mianem Królowej Polski. Wielu pokonuje daleką drogę, czasem nawet z zagranicy. Pragną pokłonić się przed łaskami słynącym obrazem i zobaczyć bazylikę i klasztor, który zna każdy Polak.

Jasna Góra to nie tylko bazylika, ale i klasztor, w którym na co dzień żyją i mieszkają Paulini. Członkowie Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika pojawili się na Jasnej Górze w 1382 roku, kiedy to książę Władysław Opolczyk przekazał grupie 16 księży z Węgier kościół Narodzenia NMP na wzgórzu Częstochówka. Wkrótce, Paulini otrzymali w darowiźnie także 5 wsi z fundacji króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi. Dzięki temu w lutym 1393 roku erygowano klasztor. Początkowo, zgodnie z przyjętą regułą, zakonnicy unikali otwartego duszpasterstwa, głoszenia kazań i słuchania spowiedzi, jednakże otrzymanie w 1384 roku obrazu Matki Boskiej spowodowało rozwój kultu, pociągając za sobą obowiązek otwartego i czynnego duszpasterstwa Paulinów. Od tamtego czasu klasztor rozwijał się dynamicznie, rozszerzając swoją powierzchnię i rozbudowując się.

Obecnie Jasną Górę odwiedzają co roku miliony pielgrzymów. Zwiedzają przede wszystkim kaplicę cudownego obrazu, bazylikę, skarbiec, czy też arsenał. Mało kto jednak widział krypty grobowe Paulinów – bardzo niezwykłe miejsce, w którym spoczywa 36 braci zakonnych. Miejsce to jest niedostępne przez większość roku. Groby, które się tam znajdują pochodzą z lat 1895 – 1967.

Krypta kryje szczątki m.in. o. Piotra Markiewicza, przeora Jasnej Góry w czasie I wojny światowej i o. Piusa Przeździeckiego, Generała Zakonu Paulinów w okresie II wojny światowej. Od lat 60-tych XX wieku miejscem pochówku zmarłych zakonników stał się cmentarz św. Rocha. W kaplicy Matki Bożej znajdują się także groby dobrodziejów i osób, które miały duży wpływ na losy Jasnej Góry – m.in. o Augustyna Kordeckiego. Również i inne kaplice to miejsca spoczynku doczesnych szczątków wielu osób.

Mimo że w wielu kaplicach na Jasnej Górze znajdują się groby, to krypty Paulinów są wyjątkowym miejscem. Zgodnie z wieloletnią tradycją udostępniane są zwiedzających tylko kilka dni w roku, na początku listopada. Warto zaplanować wizytę w częstochowskim sanktuarium właśnie wtedy i zobaczyć niezwykłe krypty, miejsce, które woła: „Memento Mori” oraz jest symbolem wielu lat obecności zakonu Paulinów na Jasnej Górze.

 Stanisław Zawalski

Fot. El